Giyim Sektörüne Genel Bakış

Kategori: Moda - Bu yazı 14 kez okunduYorum Yazın
Giyim Sektörüne Genel Bakış

Tekstil ve hazır giyim kavramları, genellikle birlikte anılmaktadır. Bu durum tekstil ve hazır giyim sektörünün tamamlayıcılık ilişkisi bulunmasıyla ilgilidir. Çünkü tekstil ürünleri, giyim veya konfeksiyon ürünlerinin en önemli girdisini oluşturmaktadır.

Sektörün lider üreticilerden ve önemli bir online giyim satış payına sahip Onlinegiyim sitesi uzmanlarına göre “giyinmenin insan hayatında temel bir ihtiyacı karşılaması ve aynı zamanda ev eşyası, otomobil, ayakkabı ve aksesuar, sağlık gibi sektörler için ham madde sağlaması nedeniyle tekstil sektörü, hem kişisel düzeyde hemde toplum açısından vazgeçilmez öneme sahiptir. “

Dünyadaki en eski ve en büyük sektörlerinden biri olan tekstil ve hazır giyim sektörü, ticaret ve istihdam yoluyla da topluma sayısız ekonomik faydalar sağlamaktadır. Sektörün ekonomi açısından sahip olduğu bazı önemli özellikleri ifade etmek gerekirse: Giyim ve tekstil sektörü, ekonomik kalkınma sürecinde önemli roller üstlenen, gerek üretim sürecinde yaratılan katma değer gerekse de ihracat gelirleri içindeki yüksek payı nedeniyle ülkelerin kolayca vazgeçemediği bir sektördür. Ayrıca sektörün ülkelerin daha ileri sanayilere geçiş için yarattığı sermeye birikimi ve yetişmiş iş gücü bakımından da önemi büyüktür. Ekonomik kalkınmanın ileri aşamalarına geçmiş gelişmiş ülkelerde giyim ve tekstil sektörünün imalat sanayi içindeki payı sürekli azalırken, gelişmekte olan ülkelerde ise sektörün imalat sanayi içindeki payında artış görülmektedir. Giyim ve tekstil sektörü, Türkiye gibi yoğun genç nüfusa sahip ülkelerde önemli bir istihdam kaynağı olma özelliğine sahiptir. Tekstil sektörünün, gerek ihracat, gerek istihdam, gerekse katma değer bakımından Türkiye için yeri ve önemi fevkalade büyüktür. Tekstil sektörü; gayri safi yurt içi hâsılat, imalat sanayi ve sanayi üretimindeki payı, ihracat, ekonomiye sağladığı net döviz girdisi, istihdam, yatırımlar, dışa açıklık ve makro-ekonomik büyüklükler açısından Türkiye’nin birinci sektörü konumundadır.

Kadın İç Giyim Alanında Onlinegiyim.com

Kadın iç giyim ve tekstil sektörünün en önemli hammaddesi pamuktur. Sentetik elyaf ve iplik kullanımının yaygın olmasına rağmen, son yıllarda ortaya çıkan ekolojik tarım olgusu dikkatleri yeniden pamuk üretimine yöneltmiştir. Dünyada pamuk üretimi dalgalanırken, tüketimin göreli olarak istikrarlı bir seyir izlediği görülmektedir. Pamuk üretim ve tüketiminin ülkelere göre dağılımı incelendiğinde Çin, ABD ve Hindistan’ın en büyük üreticiler olduğu görülmektedir. Üretimleri fazla olmakla beraber, bunlar içinde en önemli ihracatçı ABD’dir. Diğer üretici ülkeler, giyim ve tekstil sektörünün gösterdiği gelişmeye paralel olarak, pamuğun ülke içindeki kullanımını artırmıştır. Hindistan ve Pakistan’da bu açıdan belirgin bir gelişme yaşanmıştır. Ayrıca Türkiye 600-800 bin ton dolayındaki üretimi ile dünyanın en çok pamuk üreten 6-7. ülkesi konumunda bulunmaktadır.

Sektörün ekonomik açıdan topluma önemli katkıları olsa da; boyama, yıkama ve kurutma ile birlikte, tüketici satın aldıktan sonra ürünleri kullanma ve elden çıkarma aşamasında, hava, su ve toprak üzerinde bir takım olumsuz etkilere neden olmaktadır. Dolayısıyla, sektörün üretimden tüketime kadar tüm tedarik zinciri boyunca çevresel, sosyal ve ekonomik konularla bağlantılı olarak sürdürülebilir bir kalkınma için önemli girdilere sahip olduğu söylenebilir. (kaynak www.onlinegiyim.com)


Bu Yazıyı Paylaş! Google+! Pinterest!