Döşemelerin çözümünü yaparken önce her döşemenin Dal yada Hurdi olup olmadığına bakılır. Ben sadece değişik çözümlü olan döşemelerden birer örnek yapıp kalanları bir Excel tablosu haline getiricem. Yazının sonundaki Excel tablosunu kendi projenize uyarlayarak proje çözümünüzü kontrol edebilirsiniz.
D102 ve D103 döşemelerin elle çözümünü aşağıda bulabilirsiniz. Bu döşemeleri seçme sebebim D102’nin Dal,D103’ün Hurdi olmasıdır. D101,D103,D104,D105,D106 ve D107 ve D108′in çözümü D102 ile; D109′un çözümü ise D103 ile aynı. Bunları da bir Excel tablosu halinde vererek projeden excel’den nasıl yararlanabileceğinizi göstermeye çalışacağım.
D102

[
{rm{m = }}frac{{{rm{496}}}}{{{rm{388}}}} = 1,28
]

Dal döşeme
Dal Döşemeler için moment katsayıları tablosun &katsayılarını almamız gerek. 3 sürekli komşu kenar yani HAL2 durumundan m=1,28 için & değerleri;
Kısa Kenar Doğrultusunda:
=0,056
=0,042
Uzun Kenar Doğrultusunda:
=0,041
=0,031
=0,021
Statik hesap:

Kısa Kenar Doğrultusunda:

Açıklık:
Yukarıda bulduğumuz & değerleri Md momentlerini hesaplamakta kullanılacak.
0,042 (Kısa kenar doğrultusunda açıklık)
Md=×Pd××1
Yukardaki formulu açıklamaya çalışayım. ; daha önce söylediğim gibi Dal döşemelerde Hal2 için kısa kenar doğrultusunda açıklık katsayısı, Pd; yük analizinde D102 döşemesi için bulduğumuz tasarım yükü, Lknet;iki kiriş arasındaki uzaklıktır.
Buradaki 1 sayısı aslında kirişlerdeki bw değeri. Döşeme hesaplarında döşemeler 100’er cm şeritlere bölünerek, 100 cm genişliğinde ve hf cm kalınlığında kiriş gibi çözülürler.
Değerlerimizi yerine yazarsak;
Md=0,042×1,01××1 =0,5590 t.m=55,90 t.cm

Yukarıda formül ile bize gerekli olan 100 cm döşemedeki donatı alanını buluyoruz. Md;yukarıda bulduğumuz tasarım momenti,fyd;çelik çekme tasarım dayanımı,d;faydalı yükseklik yani döşeme kalınlığı-paspayı,j değerini ise tablodan alınan bir sabit. Benim proje değerlerime göre 0,86.

=1,41 cm2

Evet bize gereken 100 cm deki donatı alanı 1,41 cm2. Fakat kontrol edilmesi gereken başka bir değer var. O da TS500’e göre minAs alanı.
TS500’e göre minimum As alanı;
minAs=0,002×bw×d
minAs=0,002×100×12=2,4 cm2
Kullanmamız gereken donatı farklı iki değer bulduğumuz As değerlerinde büyük olanı. Yani TS500’e göre donatı atıyoruz.
Donatı seçimi tamamen sizin elinizde. Önemli olan donatı seçerken mümkün olduğunda minimum yerleştirmemiz gereken donatı alanına yaklaşmak.
Seçilen Φ8/40 – düz + Φ8/40 pilye
As=2,52 cm2


Sürekli Kenar:
Md=0,056×1,01××1 =74,53 t.cm

=1.99 cm2
minAs=2,4 cm2
Φ8/40 pilye mevcut 1,26 cm2
Sürekli kenarlarda diğer bitişik olduğu döşemelerdeki açıklıklarından gelecek pilyeler dolayısıyla gereken donatı karşılanacaktır. Bu yüzden buraya şimdilik donatı atmıyorum. Tüm döşemeler bittikten sonra moment dengelemesi yapılacak ve bulunan moment mevcut donatılarla karşılaştırılacaktır. Eğer gereken donatı karşılanmıyorsa buralara daha sonradan ek donatı atacağız.
Uzun Kenar Doğrultusu

Açıklık:
Md=0,031×1,01××1=41,26 t.cm
Burada dikkat edilmesi gereken nokta uzun kenar doğrultusunu hesaplamamıza rağmen formulde hala kullanıyor olmamız.

=1,09 cm2

minAs=2,4 cm2
Seçilen Φ8/40 düz + Φ8/40 pilye As=2,52 cm2
Sürekli Kenar:
Md=0,041×1,01××1=54,56 t.cm

=1,45 cm2
minAs=2,4 cm2
Φ8/40 pilye mevcut
Sürekli mesnet olduğu için şimdilik bırakıyorum
Süreksiz Kenar:
Md=0,021×1,01××1
=27,95 t.cm

=1,45 cm2
minAs=2,4 cm2
Φ8/40 pilye mevcut + Φ8/40 düz donatı As=2,52 cm2
Sürekli mesnet olduğu için bir daha bu hesaba dönülmeyecektir. O yüzden gereken donatının hepsini yerleştirdim.
D103

>2 Hurdi (Tek doğrultuda çalışan) döşeme
Hurdi döşemelerde kısa doğrultuda etkiyen moment dikkate alınır. Tüm aksı çizip döşeme ortasında kısa doğrultuda çalışan tasarım momentini bulmak gereklidir. Bunun için betonarme kitaplarında verilen yaklaşık yöntem kullanılabilir. Fakat benim projemde açıklıklar arası uzunluk birbirinin %80’inden fazla olamaz koşulunu sağlamadığı için yaklaşık yöntem kullanılamaz.
Buradaki momenti bulabilmek için Cross metodu da kullanılabilir fakat ben fazla uğraşmamak için iki ankastre mesnet arasındaki moment tablosundan açıklık ve mesnet momentimi bulacağım. Çıkacak momentler burada bulunan gerçek momentten büyük olacaktır fakat bu durumda yine de güvenli tarafta kalacağımız için bir sorun olmaz.
İki ucu ankastre üzeri yayılı yük hesabı:
=1,49*1,502/12

Md=13,97 t.cm
Açıklıkta:

=0,37 cm2
minAs=2,4 cm2
Φ8/40 düz + Φ8/40 pilye As=2,52 cm2
Mesnette:
=1,49*1,502/12

Md=27,93 t.cm

=0,74 cm2
minAs=2,4 cm2
Φ8/40 düz + Φ8/40 pilye mevcut As=2,52 cm2
Hurdi döşemelerde ayrıca kısa kenar doğrultusunda uzun kenar donatısının 3 te 1 i oranında montaj donatısı atılır.
=0,84 cm2
Seç Φ8/40 (üstte) pilyeBenzer Konular: