Nesnelerin ağırlığını ölçmeye yarayan araç. Genellikle ağırlığı bilinen bir başka maddeyle kaşılaştırma yapma ilkesine göre çalışır. Eski Mısır ve Mezopotamya'da da bilinen kollu terazi, ortasından asılı bir çubuğun uçlarına bağlı iki kefeden oluşur. Kefelere ağırlığı eşit iki cisim konulduğunda, kola yerçekimi kuvvetlerine bağlı olarak büyüklüğü eşit ve yönü ters iki moment etkidiğinden kol dengede kalır. Kantarda ise kolların uzunluğu farklıdır, yani moment kolları değişik olduğundan, daha büyük bir ağırlık daha küçük bir ağırlıkça dengelenir ve kantar yine momentlerin eşitlenmesi ilkesine göre çalışır. Ucuna asılan bir ağırlığın yay direnciyle dengelenmesine dayalı teraziler de vardır (bunlar dinamometre adıyla da bilinir). Burulmalı terazide, bir telin burulmaya gösterdiği dirençten yararlanılır. Modern kimya laboratuvarlarında, 1 mikrograma kadar ölçüm yapabilen incelikli elektronik teraziler de kullanılmaktadır.Benzer Konular: